17

Players online

41

Players online (24h)

Ranking

# Name Empire Level EXP
1 BlacK Jinno 120 0
2 Mandea Jinno 91 213260112
3 MACHES Jinno 90 123495702
4 ZeYz Jinno 90 118328400
5 ScoobySD Jinno 88 105400766
6 KeNzOr Jinno 87 135418064
7 FRUMUSIKA Jinno 87 18233392
8 Pancreas Jinno 86 406189074
9 KabaL Jinno 86 288780062
10 Brianed Jinno 85 7719996
11 Bakra Jinno 83 288115154
12 ZeuS Jinno 81 112616449
13 R4ZeR Jinno 80 150338664
14 Neff Jinno 80 133314010
15 Bella Jinno 80 4683903
16 NasTruNelL Shinsoo 79 103565809
17 Darky Jinno 79 19532885
18 Beleaua Shinsoo 78 30724248
19 Akash Jinno 76 43992890
20 Suzuki Jinno 75 8644992